1. Gezonde, duurzame en vitale wijken

Het centrum verandert van een place to buy in een place to be met een mix van winkelen, wonen, werken, beleven en ontmoeten. Hier past de bouw van kleine woningen en appartementen voor ouderen en eenpersoonshuishoudens goed. Er is aandacht voor het vergroenen en gezonder maken van de leefomgeving en maatregelen om klimaatverandering op te vangen.

2. Een multifunctioneel en bruisend dorpshart

3. Hoogwaardige groenstedelijke dorpsuitbreiding

Groene longen in de wijken zijn belangrijk voor de gezondheid. Ze bieden ruimte aan natuur, sporten, spelen en ontmoeten en zorgen voor verkoeling en wateropvang. We zien kansen om de hoofdgroenstructuur als een groen netwerk door heel Best te versterken. We staan open voor bewonersinitiatieven op het gebied van onderhoud of verbetering van het openbaar groen.

4. Een gezonde groenstructuur

5. Buitengebied in balans

We willen dat Best ook in de toekomst aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven. Daarom moeten onze bedrijventerreinen worden aangepast: groener, duurzamer, beter bereikbaar, met meer voorzieningen en ruimte voor verbinding tussen bedrijven. Ook spelen bedrijven een belangrijke rol in de energietransitie.

7. Multimodaal bereikbaar

In onze regio werken we samen aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord. Energie willen we zoveel mogelijk opwekken in bebouwd gebied, bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken. Maar dat is niet voldoende. Daarom werken we aan de Visie Duurzame Energie Opwek Buitengebied, waarin we kijken naar welke locaties in het buitengebied geschikt en wenselijk zijn voor het opwekken van duurzame energie.

8. Ruimte voor duurzame energie

9. Ruimte voor cultuur en activiteiten

Historische elementen zoals de oude lintbebouwing en dorpsstructuren vormen de wortels van Best en vergroten de verbondenheid van inwoners met de plek waar zij wonen. Ook bij toekomstige ontwikkelingen in deze gebieden willen we de sfeer en kenmerken hiervan beschermen en zelfs accentueren. Dit geldt ook voor Batadorp (en fabrieken), de Scheeken en de Vleut.

10. Beschermen van cultuurhistorische waarde

Het verenigingsleven, culturele activiteiten en evenementen zoals de kermis en festivals zijn belangrijk voor de gemeenschap en levendigheid in het dorp. We vinden het belangrijk dat hiervoor ruimte is in de wijken en op enkele aangewezen evenementenlocaties. Daarbij mogen drukte en geluid geen structureel negatief effect hebben op de leefbaarheid.

Goede bereikbaarheid is onmisbaar om verder te kunnen groeien, maar dit willen we wel op een gezonde en duurzame manier bereiken. Hoe verbeter je bijvoorbeeld tegelijk de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit? Dat kan door thuiswerken te stimuleren, autogebruik terug te dringen en reizen per fiets en OV aantrekkelijker te maken. ‘Multimodale hubs’ zorgen ervoor dat je makkelijk switcht tussen vervoersmiddelen. Regionaal gezien kan Best zelfs een knooppunt voor snelfietsroutes worden tussen Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

6. Toekomstbestendige werklocaties

Het buitengebied is dynamisch en beweegt mee met de samenleving. Naast landbouw en wonen vinden ook functies als recreatie, toerisme en duurzame energie er hun plek. Maar we zijn zuinig op ons natuurlijk kapitaal. Daarom zijn het landschap, de natuurwaarden, de bodem en waterhuishouding bepalend voor ontwikkelingen in het gebied.

Regionaal is afgesproken dat Best extra woningen bouwt. We bouwen niet meer dan nodig is en dat doen we op de geplande uitbreidingslocaties Aarlesche Erven en Steegsche Velden. Die groei moet passen bij het dorpse karakter van Best en aansluiten op de vraag naar groenstedelijk wonen op fietsafstand van Eindhoven en grote werklocaties zoals de Philips Health Campus.

Vanuit ons toekomstbeeld voor 2040 en de kernopgaven zijn 10 ruimtelijke keuzes gemaakt.  Ze staan hieronder op een rijtje. Voor alle keuzes geldt dat we het samen moeten doen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente.

Ruimtelijke keuzes

We maken wijken groener, duurzamer en gezonder, met ruimte om te bewegen, spelen en ontmoeten. Wijken met ruimte voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen in duurzame huur- of koophuizen. Winkels voor dagelijkse boodschappen en andere basisvoorzieningen zijn altijd in de buurt.

Ruimtelijke keuzes

Vanuit ons toekomstbeeld voor 2040 en de kernopgaven zijn 10 ruimtelijke keuzes gemaakt.  Ze staan hieronder op een rijtje. Voor alle keuzes geldt dat we het samen moeten doen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente.

1. Gezonde, duurzame en vitale wijken

We maken wijken groener, duurzamer en gezonder, met ruimte om te bewegen, spelen en ontmoeten. Wijken met ruimte voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen in duurzame huur- of koophuizen. Winkels voor dagelijkse boodschappen en andere basisvoorzieningen zijn altijd in de buurt.

2. Een multifunctioneel en bruisend dorpshart

Het centrum verandert van een place to buy in een place to be met een mix van winkelen, wonen, werken, beleven en ontmoeten. Hier past de bouw van kleine woningen en appartementen voor ouderen en eenpersoonshuishoudens goed. Er is aandacht voor het vergroenen en gezonder maken van de leefomgeving en maatregelen om klimaatverandering op te vangen.

3. Hoogwaardige groenstedelijke dorpsuitbreiding

Regionaal is afgesproken dat Best extra woningen bouwt. We bouwen niet meer dan nodig is en dat doen we op de geplande uitbreidingslocaties Aarlesche Erven en Steegsche Velden. Die groei moet passen bij het dorpse karakter van Best en aansluiten op de vraag naar groenstedelijk wonen op fietsafstand van Eindhoven en grote werklocaties zoals de Philips Health Campus.

4. Een gezonde groenstructuur

Groene longen in de wijken zijn belangrijk voor de gezondheid. Ze bieden ruimte aan natuur, sporten, spelen en ontmoeten en zorgen voor verkoeling en wateropvang. We zien kansen om de hoofdgroenstructuur als een groen netwerk door heel Best te versterken. We staan open voor bewonersinitiatieven op het gebied van onderhoud of verbetering van het openbaar groen.

5. Buitengebied in balans

Het buitengebied is dynamisch en beweegt mee met de samenleving. Naast landbouw en wonen vinden ook functies als recreatie, toerisme en duurzame energie er hun plek. Maar we zijn zuinig op ons natuurlijk kapitaal. Daarom zijn het landschap, de natuurwaarden, de bodem en waterhuishouding bepalend voor ontwikkelingen in het gebied.

6. Toekomstbestendige werklocaties

We willen dat Best ook in de toekomst aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven. Daarom moeten onze bedrijventerreinen worden aangepast: groener, duurzamer, beter bereikbaar, met meer voorzieningen en ruimte voor verbinding tussen bedrijven. Ook spelen bedrijven een belangrijke rol in de energietransitie.

7. Multimodaal bereikbaar

Goede bereikbaarheid is onmisbaar om verder te kunnen groeien, maar dit willen we wel op een gezonde en duurzame manier bereiken. Hoe verbeter je bijvoorbeeld tegelijk de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit? Dat kan door thuiswerken te stimuleren, autogebruik terug te dringen en reizen per fiets en OV aantrekkelijker te maken. ‘Multimodale hubs’ zorgen ervoor dat je makkelijk switcht tussen vervoersmiddelen. Regionaal gezien kan Best zelfs een knooppunt voor snelfietsroutes worden tussen Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

8. Ruimte voor duurzame energie

In onze regio werken we samen aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord. Energie willen we zoveel mogelijk opwekken in bebouwd gebied, bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken. Maar dat is niet voldoende. Daarom werken we aan de Visie Duurzame Energie Opwek Buitengebied, waarin we kijken naar welke locaties in het buitengebied geschikt en wenselijk zijn voor het opwekken van duurzame energie.

9. Ruimte voor cultuur en activiteiten

Het verenigingsleven, culturele activiteiten en evenementen zoals de kermis en festivals zijn belangrijk voor de gemeenschap en levendigheid in het dorp. We vinden het belangrijk dat hiervoor ruimte is in de wijken en op enkele aangewezen evenementenlocaties. Daarbij mogen drukte en geluid geen structureel negatief effect hebben op de leefbaarheid.

10. Beschermen van cultuurhistorische waarde

Historische elementen zoals de oude lintbebouwing en dorpsstructuren vormen de wortels van Best en vergroten de verbondenheid van inwoners met de plek waar zij wonen. Ook bij toekomstige ontwikkelingen in deze gebieden willen we de sfeer en kenmerken hiervan beschermen en zelfs accentueren. Dit geldt ook voor Batadorp (en fabrieken), de Scheeken en de Vleut.